۷ آذر ۱۳۸۹

«صبح‌شو»

بیدار نشو؛ از فردا توی این شهر دیگه تنهایی...