۱۱ شهریور ۱۳۸۹

Long Distance Relationships

کابل‌های بی‌چاره
از بس تمام سال روی هم افتادن
به یه‌نواختی رسیدن
خب اونا هم یه‌وقتایی خسته می‌شن
اوه عزیزم
تا حالا شده
که
پا شی بری فجیره؟
اونا هم واسه خودشون
حرفایی دارن لابد
که ما نشنیدیم
نگاه کن
ما به اونا مدیونیم
خیلی‌وقتا
از هم جدا شدن
که ما
از
یه‌نواختی
دربیاییم
قدر این شب‌ها

زمونه‌ عوض شده؛ حالا یه‌ شب ضربت می‌خوری، سی‌صدوشصت‌وچهار شب می‌میری...


روز جهانی وبلاگ - دو

2010: ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی...
2009: ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی...
2008: ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی...
2007: ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی...
2006: ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی...
2005: ....


روز جهانی وبلاگ - یک

2010: هوا پس است، خانه دور است، ما تنهاییم؛ تمام.
2009: هوا پس است، خانه دور است، ما تنهاییم؛ تمام.
2008: هوا پس است، خانه دور است، ما تنهاییم؛ تمام.
2007: هوا پس است، خانه دور است، ما تنهاییم؛ تمام.
2006: هوا پس است، خانه دور است، ما تنهاییم؛ تمام.
2005: ....