۸ دی ۱۳۸۹

قانون بقای رفتن

فرودگاه امام از بین نمی‌رود؛ از بدرقه‌ای به بدرقه‌ی دیگر منتقل می‌شود.


۶ دی ۱۳۸۹

گر دلی از غمزه‌ی دلدار باری بُرد، بُرد

عکس هرکی که رفت روی دیوار، خودش هم رفت...


۲۳ آذر ۱۳۸۹

حسین خسته، حسین تنها، حسین آغلادی گتدی یاتدی

بالاخره یه‌روزی یه تعزیه وسط باند فرودگاه امام برپا می‌کنم...