۱۰ شهریور ۱۳۸۸

جز روی تو آرامم نیست

شما یادتون نمیاد... یه‌زمانی زندگی این‌قدر تلخ نبود.


{گفتم : یه‌چیزی نوشتم بگو، ندید، بزنم جای تیتر. گفت: ...}