۲ تیر ۱۳۸۸

خون‌ریز ِ تو

تا لحظه‌ی مخابره‌ی این خبر، چشم‌های تو چه فتنه‌ها که برپا نکرده است، چه دل‌ها که پُرخون.


۱ تیر ۱۳۸۸

آزادی مطلق

آزاد هستید به خیابان بروید و کشته شوید...


۲۸ خرداد ۱۳۸۸

منبع موثق دارم

خبر می‌رسد که چشم‌های تو فردا زیباتر خواهد شد؛ زیباتر .. زیباتر ..