۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

یه هم‌چو حالی

به‌نظرم خاتمی باید بیاد، مهم نیست که رد صلاحیت بشه یا نشه، رای بیاره یا نیاره؛ مهمه که بیاد، که یکی برداره بنویسه «خاتمی هم آمد وُ ... تو نیامدی».