۱ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پایان

بله.. دوره‌ی سقوط هواپیماهاست.